Nabídka seminářů

V současné době, vzhledem ke změnám a novým nařízením EU, nové legislativě je veškerá činnost ve Svatojánských vůních, škole vůní, míchání parfémů, veřejných produkcí atd. pozastavena. Děkuji za pochopení!!! Veškeré texty jsou pouze informativní a jako takové nejsou v současnosti použitelné a aktivní.


Semináře si můžete domluvit na svatojanskevune@post.cz

Cena jednotlivých seminářů se odvíjí podle počtu lidí, místa, materiálu atd. je tudíž variabilní a záleží vždy na naší dohodě

Semináře nejsou omezené věkem, pohlavím, náboženstvím ani vašim jiným, zaměřením. Jsou ale kreativní a proto vhodná pro tvořivé lidi, umělecké skupiny, otevřené duše, které mají chuť se vzdělávat a růst s novými možnostmi. Jsou zaměřené na osobní rozvoj.

Obsazené termíny

14. února 2020

22. února 2020

6. března 2020

28. března 2020

25. dubna 2020

30. května 2020

4. srpna - 9. srpna 2020

Témata seminářů

Tekutá alchymie těla

Propojování těla s krajinou, cykly přírody, živly, voným systémem, léčivým, pomalým, hlubokých, detoxikačním dechem, tanečním pohybem a kadidly.

Iniciační, inspirativní a tvořivé setkání které kombinuje vizualizaci květin s vůnněmi, systémem živlů, světových stran, éterických olejů, bylin a léčivým  dechem vycházejícím ze systému čchi-kung.

Celoroční, dlouhodobější projekt (vhodný na víkendové pobyty)


Vonný obřad

Osobní očista vonným kouřem a probuzení 5 smyslů.

Tekutá alchymie těla a vůní (práce podle ročního období a místa kde se seminář koná)

Prodýchání těla starou, perskou metodou s éterickým olejem, přírodou, krajinou, rostlinami, Zemí a tělem

Aktivace srdce pomocí květové vody z damašské růže, práce s vlastní energií

Vědomá tělesnost čhi - kung dýchání, prohýbání, prodýchání, zapojení těla a vůní, odemknutí těla (např. na jaře). Plynutí, pohyb, prožitek. Vycházející z léčivých pohybů čchikung a taiči.

Míchání parfémové kompozice, tvorba kadidla (téma živly a roční období)

Čtení z parfému (osobní práce s vůní)

Solná ceremonie (míchání sole, bylin, vůní, afirmací)

Během semináře si může každý založit svůj vlastní, herbář vůní (zapisuje si různé poznámky, kreslí kresby, lisuje květiny, píše receptury vůní nebo si zakládá svůj vonný herbář)

13 ženských vůní v archetypech Bohyní

(seminář lze udělat s tancem, hudbou nebo jen více staticky s meditací a prostoupením jednotlivých rytmů)

Tento seminář lze zaměřit i na tarot. Jmenuje se Tarot vůní. Místo archetypů Bohyní tu je přítomná malá arkána Tarotu a jednotlivých vůní. Pracuje se s vůněmi, tarotem, pohybem, tancem. Tarotové karty jsou jednotlivé rytmy na které se tančí spolu s vůněmi.

Vonné linie jednotlivých Bohyní, nám přinášejí zapojení sebe sama na hlubší úrovni poznávání ženských archetypů. Práce s vědomou tělesností a vůní éterických olejů. Míchání olejů, parfémů květinových směsí a kadidel. Intuice těla v rytmech jednotlivých archetypů (volná, taneční část, pokud je prostor nebo meditace v pohybu). 13 rytmů hudby se střídají, představují jednotlivé archetypy Bohyní a tělo se vyjadřuje svým vlastním pohybem a jazykem. Postupně jsme vtahováni do procesu vědomé tělesnosti. Dochází tak k celistvosti, harmonizaci a komplexnosti vůní, těla, duše, srdce a tance. Při tanci se zapojují podle jednotlivých rytmů i namíchané vůně nebo kadidla. Prostor pro tanec je postupně jemně parfémován podle jednotlivých archetypů Bohyň.

Artemis, Athéna, Hestia, Héra, Demeter, Persefona, Afrodita, Aqua Pura, Čarodějka, Lyra, Atlantis, Máří Magdaléna, Druidka.

Tančím vůně

Komponování vůní a kadidel, poznávání rostlin a vědomá práce s duší rostliny, éterických olejů a krajiny. Tělo se hýbe, vyjadřuje, tančí rytmy rostlin, vůní v intuitivním tanci těla. Vědomý pohyb, vyjádření a rezonance.  Vůně nás vedou a rostliny oslovují. Postupně se prolínají jednotlivé hudební rytmy, zvuky, vůně a tělo reaguje a hýbe se.....plynutí, harmonizace těla vycházející s čchikung a taiči(lze zařadit v kratší verzi do jiných, nabízených seminářů. Délku semináře lze volit dle potřeby. Vhodné např. i na jeden večer)

Vůně - barva - příroda - tvar

část semináře - barva - vůně - kresba (práce s malbou, kresbou, barvou)

Vědomá práce s intuitivní, automatickou kresbou, malbou, barvou, vůní, krajinou. Hlubší navázání kontaktu s duší rostliny a přírody. Tento seminář s výtvarným zaměřením a s vůněmi je hodně intuitivní, uvolňovací s art - terapeutickými prvky. Do procesu se zapojují i přírodniny, živé rostliny. Vznikají obrazy, naší duše, podle kterých se poté volí a komponují vhodné vůně. Oleje, parfémy, kadidla, směsi bylin, květin.

2. část semináře - tvar - vůně - příroda (práce s tvarem, přírodninami, krajinou Land - Art)

V této části se tvoří z nalezených přírodnin, poznává se více krajina a příroda kde se seminář koná. Větve, kameny, sušiny, květiny, věnečky, dřevo, sochy z přírodnin atd. Land - Art. Poté se komponují na vzniklé dílo parfémy, vonné kompozice, oleje, kadidla, směsi bylin, květin, potpourri (může vzniknout případná výstava těchto děl)

Svatojánská škola vůní a otevření 5 smyslů

Seminář zaměřený na komponování parfémů

V tomto semináři se naučíte komponovat parfémy, poznáte okolo 100 vůní ze kterých můžete vybírat. Seminář lze rozdělit na dvě části. První jsou pouze parfémy a ve druhé komponování kadidel, směsí, potpourri, směsí a bylin. (Lze i obě části spojit dohromady)

Míchání barokních parfémů a směsí kadidel na míru

Vhodné na tématicky zaměřené akce např. historické prostory, koncerty, divadla a jiné.

Míchám do replik barokních, skleněných flakonů od českých sklářů dovážených do Versailess v Paříži.

Komponování parfémů na míru

Vhodné na vánoční večírky, společenské akce, divadelní představení, koncerty, vernisáže, výstavy, veletrhy, otevření prodejen, zajímavé akce atd. pro vaše zaměstnance nebo studentské skupiny (přijedu osobně na místo)

Ceremonie podle ročního období, svátků a významných předělů v roce

(neutrální, rituální práce a tvoření otevřeného prostoru pro všechny směry, filozofie, náboženství i zaměření. Rituál není záměrně pojmenován a omezen slovy šamanský, magický, druidský, slovanský, keltský, křesťanský, pohanský, atd., nepracuji s žádným Božstvem)

Tvořím tímto způsobem tyto rituální, otevřené, neutrální prostory pro lidi víc jak 10 let

Pouze práce se světovými stranami, živly, Zemí, vesmírem, ohněm, spojená s osobní očistou, spalováním bylin, kadidlem (případně zvukem, bubnem jinými nástroji atd.) Při této práci lze společně najít a zasvětit i vhodný strom např. dub, který bude sloužit jako ceremoniální místo pro budoucí rituály a scházení se v přírodě, ověsit ho barevnými stužkami, květinami a promluvami k duši stromu.

Pokud je to vhodné lze míchat parfémy, oleje, vonné kompozice, potpourri, byliny, kadidla.